Finanse

Przegląd stylów inwestycyjnych: wartościowy, wzrostowy i spółki dywidendowe

Szukając możliwości inwestycyjnych mamy pełen wachlarz opcji. Mamy wybór nie tylko spomiędzy różnych instrumentów, ale także pomiędzy różnymi strategiami czy stylami inwestycyjnymi. Każdy inwestor ma inne cele inwestycyjne i to właśnie różnorodność tych celów decyduje o wyborze konkretnych instrumentów czy strategii. W zależności od horyzontu czasowego, akceptowalnego poziomu ryzyka czy aktywności możemy przyjąć różne style inwestycyjne. Trzy popularne style inwestycyjne to: inwestowanie wartościowe, inwestowanie wzrostowe oraz inwestowanie w spółki dywidendowe. Przyjrzymy się bliżej tym stylom analizując ich cechy charakterystyczne, zalety i wyzwania.

Inwestowanie Wartościowe

Styl inwestycji wartościowej polega na poszukiwaniu niedowartościowanych akcji, czyli tych, które na papierze wydają się być tańsze niż ich rzeczywista wartość wewnętrzna. Inwestorzy wartościowi szukają spółek, których akcje są niedoszacowane przez rynek, ale mają perspektywy długoterminowego wzrostu. Do identyfikowania takich spółek wykorzystuje się różne wskaźniki. Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników zaliczamy takie jak cena/zysk (P/E) czy cena/kształtująca się wartość księgowa (P/B). Koncentrujemy się na analizie fundamentalnej spółki, która uwzględnia zdolność do generowania zysków, atrakcyjność wskaźników finansowych i potencjał wzrostu.

Zalety:

 • Potencjał znalezienia niedowartościowanych akcji i osiągnięcia znaczącego wzrostu kapitału w miarę jak rynek dostosowuje się do ich rzeczywistej wartości.
 • Odporność na krótkoterminową zmienność rynkową, ponieważ inwestorzy wartościowi skupiają się na fundamentach spółek.

Wady:

 • Trudność w identyfikowaniu prawdziwej wartości wewnętrznej spółek.
 • Może być wymagające określenie momentu, kiedy rynek dostosuje się do rzeczywistej wartości akcji.

Inwestowanie Wzrostowe

Styl inwestycji wzrostowej to kolejny sposób jak inwestować na giełdzie i polega na szukaniu spółek, które mają potencjał osiągnięcia wysokiego wzrostu w przyszłości. Inwestorzy wzrostowi koncentrują się na firmach, które mają dynamiczny przyrost zysków i dochodów oraz zdolność do utrzymania tego wzrostu. W tym przypadku skupiamy na firmach o dużym potencjale rozwoju i innowacyjnych produktach lub usługach. Są to głównie młode firmy, często nawet debiutujące, które w dłuższej perspektywie dają bardzo duży zwrot. Analizujemy wskaźniki takie jak przyrost roczny zysków czy przyrost kwartalny przychodów.

Zalety:

 • Szansa na osiągnięcie znaczącego wzrostu kapitału dzięki inwestowaniu w spółki o dynamicznej ekspansji.
 • Możliwość korzystania z trendów i innowacji, które napędzają wzrost w danym sektorze.

Wady:

 • Wyższe ryzyko, ponieważ inwestycje wzrostowe są bardziej narażone na wahania cen akcji.
 • Może być trudne przewidzenie, czy dany wzrost jest trwały i zrównoważony.

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Ostatnim z popularnych stylów jest inwestowanie w spółki dywidendowe. Polega to na poszukiwaniu firm, które regularnie wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Inwestorzy dywidendowi cenią sobie stabilność dochodów i pasywne źródło przychodów z inwestycji. Jeżeli oczekujemy zadowalającego poziomu dywidendy, powinniśmy sprawdzić wskaźnik dywidendowy do oceny atrakcyjności spółki. Ważne jest, aby koncentrować się na spółkach o stabilnej kondycji finansowej, które mogą regularnie wypłacać dywidendy.

Zalety:

 • Stałe źródło dochodów dla inwestorów w postaci wypłacanych dywidend.
 • Może być stosowane jako strategia generowania dochodów w okresach niskich stóp procentowych.

Wady:

 • Niektóre spółki mogą zmniejszyć lub zawiesić wypłacanie dywidend w przypadku trudności finansowych.
 • Potencjalny brak zysku kapitałowego, jeśli akcje spółki nie rosną znacząco w wartości.

Te trzy style inwestowania: wartościowy, wzrostowy i dywidendowy są tylko kilkoma z wielu stylów inwestycyjnych dostępnych dla inwestorów. Każdy z tych stylów ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego stylu zależy od celów inwestycyjnych, horyzontu czasowego i tolerancji ryzyka inwestora. Zasada dywersyfikacji portfela w celu minimalizacji ryzyka działa również tutaj. Zróżnicowanie nie polega wyłącznie na posiadaniu różnych aktywów, ale również na łączeniu styli. Łącząc poszczególne warianty redukujemy ryzyko związane ze spadkami na jednym typie inwestycji.

Related posts

Czy warto myśleć o własnej działalności?

Kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? Co wybrać?

Spedycja lotnicza – sposób na szybki przewóz towarów