Budownictwo Dom i ogród

Czy na pomost pływający potrzebne jest pozwolenie?

Budowa pomostów pływających pod względami prawnymi nieco różni się od budowy tradycyjnych pomostów stawianych na palach. Inwestor pragnący wykonać pomost stale związany z gruntem, musi wcześniej uzyskać pozwolenie na jego budowę oraz pozwolenie wodnoprawne.
W przypadku chęci realizacji takiego pomostu należy dokonać zgłoszenia do starosty. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli długość pomostu postawionego na palach nie będzie przekraczać 25 metrów, a jego wysokość od dna do korony pomostu, nie będzie wyższa niż 2,5 metra, uzyskanie zezwolenia budowlanego nie jest konieczne. W takim przypadku, wystarczy jedynie zgłosić jego realizację. Pomost w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne jest urządzeniem wodnym, służącym do korzystania z zasobów wodnych, a  do jego wykonania konieczne jest pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, przez starostę. Przepisy Prawa wodnego pozwalają także na legalizację pomostów wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Właściciel takiego pomostu może wystąpić z wnioskiem do starosty o jego legalizację, dołączając dokumenty takie jak w przypadku budowy pomostu. Nieco inaczej sytuacja wygląda przy realizacji pomostów pływających. W świetle prawa nie można ich traktować jako budowle, więc nie obejmuje ich prawo budowlane. Jednak jak każdą konstrukcję wykorzystującą zasoby zbiorników wodnych i rzek, pomosty pływające obejmują przepisy prawa wodnego. Tu jednak też nie ma jasności w jaki sposób traktować pomost pływający, gdyż jego status nie jest ściśle określony prawnie.

Jak zarejestrować pomost pływający?

Z jednej strony pomost pływający możemy traktować jako urządzenie wodne, na budowę którego tak samo jak w przypadku pomostu stale związanego z gruntem, musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Z drugiej strony biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Struktury z 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, może być traktowany jako obiekt pływający. Warunkiem takiego traktowania pomostu jako obiekt pływający jest posiadanie przez jego inwestora świadectwa zdolności żeglugowej. W świetle przepisów pomost zarejestrowany jako obiekt pływający bez napędu silnikowego, nie może przekraczać iloczynem swojej długości i szerokości 20 metrów kwadratowych. Pomost pływający nie może być jednak urządzeniem wodnym oraz obiektem pływającym równocześnie. W obu przypadkach do rejestracji pomostu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia od Starosty. Dodatkowo jeżeli do realizacji pomostu niezbędne będzie usunięcie lub przycięcie roślinności porastającej brzeg i dno jeziora lub rzeki, oprócz pozwolenia wodnoprawnego inwestor będzie musiał uzyskać również pozwolenie na wycinkę lub usunięcia roślinności.

Related posts

Dlaczego dziecko powinno chodzić do przedszkola?

Ocieplasz dom? Zobacz co powinieneś wiedzieć!

Jak głęboko należy ocieplać i izolować fundamenty?