Budownictwo

Zbiorniki w systemach sprężonego powietrza

Zbiorniki w systemach sprężonego powietrza pełnią bardzo ważną funkcję. Jest to jeden z kluczowych elementów całego systemu sprężonego powietrza. Jego właściwy dobór gwarantuje sprawne i efektywne działanie całego systemu.

Czym jest zbiornik?

Zbiornik to tak zwany bufor, który pełni funkcję magazynu na wypadek zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Warunkiem koniecznym do jego efektywnego działania jest jego odpowiednie dobranie ściśle pod wymagania danego systemu. Jeśli spełnia on wymagania to pozwala na uzupełnienie pików w momentach szczytowych poboru sprężonego powietrza. Udowodniono, że proces technologiczny cechuje chwilowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze, które jest zmienne względem horyzontu czasowego.

Optymalna wielkość zbiornika jest szczególnie istotna, gdyż stabilizuje ona poziom ciśnienia w całym systemie sieci oraz oddziałuje na częstotliwość cykli pracy w urządzeniach typu sprężarki stało-obrotowe. Dla właścicieli zakładów produkcyjnych ważne jest, aby wybrali oni odpowiednią wielkość zbiornika. Nie ma tu miejsca na błędną decyzję, ponieważ negatywnie wpłynie ona na działanie całego systemu sprężonego powietrza.

Rodzaje zbiorników

W zasadzie wyróżniamy dwa rodzaje zbiorników – pionowe i poziome. Powinny one posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać określone normy. Ważny jest certyfikat wydany przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego oraz zgodność z Dyrektywami Nr 87/404/EWG lub 97/23/WE. Materiałem, z którego wykonuje się tego typu produkty jest stal węglowa lub stal nierdzewna. Mogą one być malowane natryskowo, proszkowo bądź ocynkowane. Zbiorniki w systemach sprężonego powietrza mają na wyposażeniu tak zwaną armaturę, na którą najczęściej składają się następujące elementy:

  • zawór bezpieczeństwa,
  • manometr,
  • kurek manometryczny,
  • kulowy zawór spustowy,
  • rurka spustowa kondensatu z zaworem,
  • opcjonalnie może także występować automatyczny spust kondensatu (ale nie jest to konieczne i występuje w niektórych modelach).

Podział zbiorników ze względu na pełnioną funkcję

Zbiorniki można także podzielić ze względu na pełnioną przez nie funkcję. Jest ona uwarunkowana rolą, jaka przypada im w systemie wytwarzania oraz dystrybuowania sprężonego powietrza w systemie. Można tutaj wyróżnić zbiornik główny oraz zbiornik pomocniczy. Pierwszy z nich jest montowany bezpośrednio w sprężarkowni lub w jej najbliższym otoczeniu, nieopodal urządzeń sprężających. Ważne jest, aby znajdował się on przed układem uzdatniania sprężonego powietrza, czyli przed filtrami i osuszaczami. Głównym zadaniem tegoż zbiornika jest ogólne sterowanie pracą sprężarki, jak również ochładzanie wygenerowanego sprężonego powietrza oraz redukcja pulsacji, która występuje podczas pracy sprężarek tłokowych.

Drugi zbiornik – pomocniczy, jak sama nazwa wskazuje, jest usytuowany na samym końcu systemu bądź też znajduje się na odcinkach, gdzie występuje duży pobór sprężonego powietrza. Taki zbiornik pozwala na redukcję wystąpienia ewentualnego ryzyka spadku ciśnienia w systemie, gdy następuje drastyczny skok jego zapotrzebowania.

Jak wybrać właściwy zbiornik?

Dobór zbiornika jest bardzo ważny. Brak oszacowania jego wielkości może rzutować na cały system sprężonego powietrza. W tym przypadku należy posłużyć się matematyką. Potrzebne będą wyjątkowo precyzyjne obliczenia, które wskażą nam, która wielkość jest dla nas optymalna. Czynnikami, które należy uwzględnić w naszych obliczeniach są: wielkość poboru sprężonego powietrza oraz wydajność posiadanej przez nas sprężarki powietrza. Niektóre firmy, które specjalizują się w sprzedaży tego typu sprzętu posiadają na swoich stronach internetowych prostą aplikację, która służy do obliczenia, jaką konkretnie pojemność zbiornika potrzebujemy.

Zbiornik w systemach sprężonego powietrza jest podstawowym elementem przyczyniającym się do dostarczania optymalnego poziomu sprężonego powietrza do systemu, dlatego warto dobrać go w sposób prawidłowy.

Related posts

Kupno domu – na co zwrócić uwagę?

Szklane drzwi matowe – elegancja i prywatność

Gdzie można położyć posadzkę poliuretanowo-cementową?