Dom i ogród

Przyłącze kanalizacyjne – co trzeba wiedzieć?

Przyłącze kanalizacyjne to połączenie nieruchomości z publicznym systemem kanalizacyjnym lub siecią ścieków. Jest to istotny element infrastruktury, który umożliwia odprowadzanie ścieków z domu lub firmy do miejskiego lub lokalnego systemu kanalizacyjnego. Zapewnienie odpowiedniego przyłącza kanalizacyjnego zawsze należy do właściciela posesji. Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo połączyć nieruchomość z publiczną siecią ścieków.

Przyłącze kanalizacyjne wymaga formalności

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyłączem kanalizacyjnym, należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W niektórych miejscach mogą bowiem obowiązywać specjalne zezwolenia i regulacje. 

Kolejnym krokiem jest zatrudnienie geodety, który rozrysuje mapkę do celów projektowych.

Na końcu projektuje się przyłącze. Projekt przyłącza ważny jest przez 2 lata. 

Kiedy można zacząć budowę przyłącza kanalizacyjnego?

Po wykonaniu powyższych kroków należy zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu chęć rozpoczęcia wykonania przyłącza.

Jeśli formalności zostaną zaakceptowane, wtedy można rozpocząć prace budowlane.

Kto zajmuje się wykonywaniem przyłącza kanalizacyjnego?

Wykonanie przyłącza może odbyć się jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Można skorzystać z propozycji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub samodzielnie poszukać firmy specjalizujące się w tego typu usługach. Należy pamiętać, że wykonawca musi zbudować przyłącze zgodnie z wcześniej przygotowaną dokumentacją. Po zatwierdzeniu planów nie można już w nie w żaden sposób ingerować.

Przyłącze wykonane i co dalej?

Po zakończeniu budowy przyłącza kanalizacyjnego należy powiadomić o tym fakcie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i poprosić o przeprowadzenie oględzin podłączenia. 

Następnie trzeba złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego. Wniosek składa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub bezpośrednio w biurze) i dołączenie do niego inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej.

Jakie są koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego i kto je ponosi?

Koszty budowy przyłącza musi pokryć osoba, która ubiega się o połączenie nieruchomości z publiczną siecią ścieków. Szacuje się, że łączna kwota, którą należy mieć przygotowaną na tego typu usługę to ok. 4 tys. zł (koszty zależą od terenu i wielkości inwestycji). Największą część tej sumy stanowi sama budowa przyłącza (ok. 2000 tys. zł) oraz interwencja geodezyjna (ok. 700 zł) i projekt budowy (ok. 800 zł).

Podsumowanie

Decydując się na podłączenie nieruchomości do publicznej sieci kanalizacyjnej, należy przede wszystkim pamiętać, o dokonaniu wszelkich formalności przed rozpoczęciem budowy. Samą budową mogą zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają specjalne uprawnienia w tej dziedzinie. Zakończenie budowy musi być zwieńczone dokonaniem przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego. Koszty przyłącza wahają się w granicach 4 tysięcy złotych, w zależności od indywidualnych cech inwestycji.

Related posts

Nowoczesne krzesła drewniane – niezbędne wyposażenie jadalni

Brama przesuwna vs. uchylna – sprawdź, która sprawdzi się najlepiej!

Kołdry wełniane, kto szczególnie powinien z nich korzystać?