Budownictwo Dom i ogród

Jakie obowiązki i prawa ma osoba sprawująca nadzór budowlany?

Usługa nadzoru budowlanego to ważna i jedna z podstawowych wartości podczas prowadzenia prac budowlanych. Kto się zajmuje, tym czym jest nadzór budowlany już opowiadamy! Jest to osoba inspektora budowlanego, którego powołuję osoba inwestora. Jego zadania to potwierdzanie wykonania powierzonych ekipie budowlanej prac czy przekazanie do oddania do użytkowania wykonanych budynków.

Praca inspektora budowlanego nie jest pozbawiona obowiązków o istotnym znaczeniu dla całokształtu budowy. Ich zakres to :

 • sprawdzanie prowadzonych na budowie prac i kontrola ekipy budowlanej ( sprawdzanie jakości na budowie ) pod względem  zgodności z projektem budowlanym, sprawdzenie pozwolenia na budowę, sprawdzenie zgodności z wiedzą techniczną czy przepisami prawa.
 • reprezentowanie inwestora na budowie.
 • sprawdzenie robót „znikających” na budowie lub „podlegających zakryciu”,czyli miedzy innymi uczestniczenie w próbach instalacji i urządzeń technicznych.
 • odbiór gotowych budynków i przekazywanie ich do użytkowania.
 • udział przy usuwaniu tzw. wad.
 • kontrola rozliczenia budowy.
 • potwierdzanie wykonania faktycznego robót.

Jest szereg warunków, które musi spełniać osoba ubiegająca się o bycie inspektorem budowlanym. Są to takie czynniki jak:

 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie.
 • przynależność do centralnego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi ( prowadzony prze Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego ).
 • bycie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
 • posiadanie praktyki zawodowej odpowiedniej do rodzaju i skomplikowania danych prac budowlanych.
 • posiadanie wiedzy na temat polskiego prawa budowlanego.
 • posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.

Inspektor budowlany odpowiada za budowę i może być pociągnięty prawnie do odpowiedzialności za źle wykonane prace na budowie. W takim przypadku proces prawny wymaga złożenia wyjaśnień na temat wykonywanych prac. Winny jest udokumentować, że wszelkie nieprawidłowości spowodowane są przez czynniki po za nim. Odpowiedzialność taka obejmuje tylko okres bezpośredni sprawowania przez niego prac w ramach nadzoru budowlanego. Cechą pracy jako inspektor nadzoru budowlanego jest posiadanie praw, które to przewidują:

 • możliwość wydawanie poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poświadczonych regularnymi wpisami do dziennika budowy, które to świadczą najczęściej o usuwaniu nieprawidłowości lub zagrożeń, dokonywanie pomiarów, prób i badań oraz wykonywania ekspertyz czy okazywanie dowodów prac nad nimi  i pokazywaniem dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych.
 • możliwość żądania wykonania poprawek lub robót od kierownika budowy lub kierownika robót, ewentualnie wstrzymania robót jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub wyniki prace są sprzeczne z projektem lub prawem budowlanym.

Jak widać rola inspektora nadzoru budowlanego to forma pracy wymagająca wielkiej uwagi i ostrożności oraz niezmiernie głębokiego czynnika współpracy z wszystkimi pracownikami budowy.

Źródło: www.odbiorymieszkan.eu – nadzór budowlany warszawa

Related posts

Fotowoltaika – na etapie budowy domu czy dopiero później?

Na jaką metodę osuszania posadzki warto zdecydować się po zalaniu?

Jak możesz wykorzystać stare palety? Czas na zmiany w ogrodzie!