Budownictwo

Jak gromadzić i wywozić śmieci na budowie?

Realizacja każdego procesu budowy, remontu, czy modernizacji budynków oraz powierzchni wymaga szczegółowego planu pozwalającego na usprawnienie procesu, a także właściwe zrealizowanie każdego z jego etapów, w tym, równie ważnego jak sama budowa, zagospodarowania powstałych śmieci i gruzu. Wiąże się to z koniecznością właściwej ich segregacji, a także przechowywania, przewozu i  ewentualnej utylizacji.

Rodzaje odpadów budowlanych

Samo pojęcie odpadów budowlanych nie zawsze jest w pełni oczywiste. Zdarza się, że to, co uważamy za mało istotną pozostałość po pracach, zgodnie z ustawą musi być odpowiednio segregowane, czy składowane, a nawet utylizowane.  Warto więc przeanalizować listę odpadów tak, aby odpowiednio zagospodarować pozostałe po budowie elementy i tym samym uniknąć nieprzyjemności z tytułu niedopełnienia obowiązków w tym zakresie.

Poprzez odpady po budowie rozumiane są fragmenty betonowe, gruz, materiały ceramiczne, tynki, okleiny, tapety, papa, drewno, części wyposażenia, materiały izolacyjne i konstrukcyjne oraz styropian.  Aby pozbyć się ich sprawnie i bez wysiłku, warto skorzystać z usług firm specjalizujących się w tym zakresie. Posiadając odpowiednio przystosowane do tego celu kontenery oraz pojazdy umożliwiające przetransportowanie niepotrzebnych elementów odpadowych w wyznaczone miejsce ich składowania lub utylizacji, w krótkim czasie są one w stanie uporządkować teren po budowie, prywatną posesję lub przestrzeń przeznaczoną do działań komercyjnych czy rekreacyjnych. Firmy te specjalizują się one często nie tylko w wywozie odpadów budowlanych, ale także śmieci, fragmentów zalegających w ogrodach i sadach drzew, gałęzi, traw, ziemi oraz będących pozostałościami porządkowania starych wykładzin, szmat, czy też tworzyw sztucznych.

Szeroki zakres usług

Sama usługa obejmuje najczęściej nie tylko sam wywóz, ale również załadunek i rozładunek zarówno ręczny jak i mechaniczny, zależnie od potrzeb. Wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa, oferują również bardzo często takie usługi jak: sprzątanie/oczyszczanie pustostanów, strychów, piwnic, mieszkań, biur, działek i placów budowy.

Zamówienie kontenera

Proces usuwania śmieci czy gruzu rozpoczyna się najczęściej od zamówienia kontenera lub kontenerów, które w ciągu kilku godzin pojawiają się u klienta. Rozmiary kontenerów są różne, w zależności od ilości i objętości elementów przeznaczonych do wywozu. Najczęściej firmy dysponują pojemnościami : 3m3, 5m3, 7m3, 15m3, oraz 36m3. Istnieje możliwość zamówienia kontenera zarówno przez klientów prywatnych, jak i przez firmy, np. na place budowy.

W kolejnym etapie, gdy  zostaną one napełnione, pojawiają się samochody ciężarowe HDS mające za zadanie przewieźć odpady do utylizacji/składowania. Tu również w zależności od potrzeb wysyłane są różnego typu pojazdy, dostosowane do warunków dojazdu i możliwości manewrowych na miejscu zlecenia. Dzięki temu prace mogą być realizowane nawet w trudno dostępnych miejscach, cechujących się nierówną nawierzchnią, niewielką przestrzenią wolną i nieregularnymi kształtami wymagającymi wykorzystania ciężarówek z HDS.

Wybór firmy

Wybierając firmę, która zrealizuje usługę wywozu śmieci, gruzu, czy też prac porządkowych, warto upewnić się, że posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz uprawnienia do tego celu działań. W ten sposób zyskuje się pewność bezpieczeństwa przeprowadzanych prac, doświadczenia pracowników w tym zakresie oraz trafienia pozostałości po budowie i porządkach w odpowiednie, przeznaczone do tego celu miejsce składowania. Istotna jest w tym przypadku również rzetelność i terminowość usług, ułatwiająca planowanie procesu budowy, czy remontu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy realizacja usługi odbywa się na większą skalę, niż prywatny remont, a przestrzeganie terminów stanowi warunek rozpoczęcia kolejnych działań.

Źródło: Avio-Star.pl – Transport HDS

Related posts

Czy muszę uzyskać zgodę na budowę instalacji fotowoltaicznej w domu?

Jakie obowiązki i prawa ma osoba sprawująca nadzór budowlany?

Jakie utrudnienia stawiają inwestorom programy ochrony środowiska?