Budownictwo Dom i ogród Life Style

Czy muszę uzyskać zgodę na budowę instalacji fotowoltaicznej w domu?

Zainteresowanie inwestorów odnawialnymi źródłami energii oraz popularność instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach wyraźnie wzrosła, czego przykładem jest nie tylko częstotliwość zakupu oraz montażu elektrowni słonecznych w domach użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwach, ale także spore zainteresowanie dofinansowaniami rządowymi obejmującymi instalacje PV. Inwestycja w moduły fotowoltaiczne oraz możliwość samowystarczalności energetycznej gospodarstwa domowego czy firmy wiąże się jednak z aktualnymi wciąż pytaniami o formalności, jakich  należy dopełnić, aby zbudować własną elektrownię słoneczną zgodnie z prawem.

Instalacja paneli fotowoltaicznych – jakich formalności muszę dopełnić?

W świetle Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017.1332) wykonanie robót budowlanych kwalifikujących się jako montaż pomp ciepła, instalacja urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga od inwestora zarówno zgłoszenia budowy obiektu, jak i uzyskania pozwolenia na jego budowę. Jedynie decydując się na budowę kolektorów słonecznych, będziemy zmuszeni spełnić warunek samodzielności instalacji, aby móc być zwolnionymi z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Na szczęście w przypadku paneli fotowoltaicznych jako inwestorzy nie jesteśmy ograniczeni takimi dyspozycjami prawnymi. Dzięki temu zarówno instalacje PV wolno stojące, jak i panele fotowoltaiczne umieszczane na dachach naszych domów nie wymagają od nas wcześniejszego ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu czy zgłaszania chęci jego budowy. Jedynym ograniczeniem prawnym jest w tym przypadku moc samej instalacji – bez względu na sposób umiejscowienia modułów PV z konieczności prawnego zgłoszenia obiektu budowlanego zwolnione są tylko te instalacje, które nie przekraczają mocy 40 kW. Każde urządzenie fotowoltaiczne przekraczające moc znamionującą 40 kW musi uzyskać pozwolenie na budowę.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach budowlanych przekraczających 3 metry

W przeważającej części przypadków instalacje fotowoltaiczne umieszczane są na dachach naszych domów i nie przekraczają mocy 10 kW, dzięki czemu są wykluczone z katalogu robót budowlanych kwalifikujących się do konieczności ubiegania o pozwolenie na dokonanie prac. Sytuacja prawna instalacji fotowoltaicznej zmienia się jednak wtedy, kiedy projekt systemu fotowoltaicznego przewidujący jego montaż na dachu budynku użytkowego przekracza wysokość 3 metrów. Wówczas cała instalacja musi uzyskać uprzednio zgodę odpowiednich organów państwowych do rozpoczęcia budowy, ponieważ zgodnie z prawem budowlanym każda robota budowlana, która wymaga instalacji urządzeń lub obiektów na obiekcie budowlanym na wysokości powyżej 3 metrów, musi zostać zgłoszona do odpowiedniego organu regulującego kwestie architektoniczno-budowlane.

Dla inwestorów chcących umieścić instalację fotowoltaiczną na dachu domu, który razem z projektowanym systemem fotowoltaicznym przekraczałby wysokość 3 metrów, oznacza to, że będą oni musieli uzyskać pozwolenie na dokonanie robót budowlanych. Tak samo będą oni musieli postąpić wówczas, kiedy okaże się, że instalacja paneli PV będzie od nich wymagała ingerencji w obiekt budowlany, na którym powinna być umieszczona. Wówczas pozwolenie na budowę także będzie konieczne.

Czy mogę zainstalować panele fotowoltaiczne na obiektach uznanych za zabytkowe?

Bez względu na to, na jaki rodzaj instalacji modułów fotowoltaicznych się zdecydujemy oraz jaka będzie moc paneli PV, pozwolenie na budowę domowej elektrowni słonecznej zawsze będzie obligatoryjne w przypadku umieszczenia fotowoltaiki na budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytków. W takich przypadkach, jeśli zdecydujemy się na instalację, przed złożeniem samego wniosku o pozwolenie na budowę będziemy musieli wcześniej uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie ingerencji w obrębie obiektu uznanego za zabytkowy. Zgoda konserwatora zabytków musi być wydana na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika Kraków

Related posts

Od czego zależy wysokość raty kredytu hipotecznego?

Czy Otwock to dobre miejsce na zakup mieszkania?

Kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? Co wybrać?