Biznes

Transport leków – w jakich warunkach przewozi się farmaceutyki?

Transport leków nie jest wbrew pozorom prostą procedurą. Obowiązują tu zupełnie inne zasady niż podczas przewozów innych produktów, których używamy na co dzień. Transport farmaceutyków jest regulowany przez prawo farmaceutyczne, które określa wszelkie warunki, jakie muszą spełnić apteki, hurtownie, a także placówki obrotu pozaaptecznego. Wszystko po to, aby leki nie straciły swojej skuteczności oraz jakości. W jakich warunkach powinny być przewożone farmaceutyki? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Przygotowanie do transportu

Zanim transport wyruszy, towar powinien być odpowiednio przygotowany. W tym celu leki zabezpiecza się przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas przewozu, a także przed niekorzystnymi warunkami z zewnątrz. Towar powinien być też chroniony przed ewentualnym wzajemnym skażeniem, wilgocią, skrajną temperaturą, zanieczyszczeniami i nadmiernym światłem.

Środek transportu, który przewozi farmaceutyki, powinien być oznakowany w widoczny sposób. Uczestnicy ruchu drogowego muszą wiedzieć, co znajduje się w pojeździe. Rodzaj pojazdu musi być też dostosowany do konkretnego, przewożonego medykamentu, głównie ze względu na czas transportu i jego stabilność. To właśnie typ transportu jest najczęściej sprawdzany przy ewentualnej kontroli, dlatego firma farmaceutyczna powinna szczególnie zadbać o tę kwestię.

Temperatura transportu

W przypadku większości leków dopuszczalna temperatura nie powinna przekraczać 25 stopni Celsjusza. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku szczepionek, które muszą być przechowywane w temperaturze mieszczącej się w przedziale od +2 do +8 stopni Celsjusza od momentu produkcji, do czasu, kiedy zostaną podane pacjentowi.

Do przechowywania szczepionek używa się lodówki i dodatkowo zabezpiecza torbami termicznymi. Nie dotyczy to wszystkich szczepionek. Niektóre rodzaje dopuszczają niższą temperaturę. Podana temperatura transportu dotyczy tych medykamentów, które są przeznaczone do podania pozajelitowego w postaci płynnej. Produkowane w postaci granulatów, kapsułek, czy tabletek można przechowywać w temperaturze pokojowej.

Istotna jest tzw. zasada zimnego łańcucha, która mówi o tym, żeby nie narażać szczepionki na nagłe zmiany temperatur.

Transport leków — dodatkowe informacje

Obrót leków w świetle prawa farmaceutycznego dzieli się na hurtowy oraz detaliczny. Ma to bezpośredni wpływ na warunki transportu przewożonych produktów. Hurtowy przewóz polega na tym, że leki muszą być transportowane bezpośrednio od punktów nadania do punktów odbioru. Gdy jest konieczność przeładunku, powinno się zastosować komory przeładunkowe, które wyłączają możliwość transportu leków w ramach przewozów drobnicowych. To bardzo ważny element tego systemu. W świetle przepisów, produkty można składować w nich w okresie, który nie przekracza 36 godzin.

Podsumowanie

Transport leków to dość skomplikowana procedura, która wymaga konkretnych działań, by leki nadawały się do użytku przez pacjentów. Istotne jest tutaj bezpieczeństwo, stąd wynikają wszelkie restrykcje i zasady. Stosując się do przepisów prawa farmaceutycznego, możemy mieć pewność, że towar dotrze w nienaruszonym stanie i zostanie zachowana jego jakość.

Related posts

Jak niszczyć  dane zawarte na elektronicznych nośnikach?

Kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? Co wybrać?

Mata wejściowa w ciągu komunikacyjnym zapewni czystość w całym budynku