Biznes Przemysł

Jak oczyścić sprężone powietrze? Przegląd urządzeń do uzdatniania powietrza

Wszystkie zakłady produkcyjne stosujące sprężone powietrze jako czynnik zasilający maszyny i urządzenia stoją przed trudnym zadaniem nieustannego oczyszczania sprężonego powietrza. Powinniśmy mieć świadomość, że bez tego jest ono wypełnione różnego rodzaju zanieczyszczeniami.

Powietrze jeszcze przed wykorzystaniem go w sprężarce jest zazwyczaj zanieczyszczone, a nie da się ukryć, że sam proces sprężania pogarsza jego jakość. Dodatkowo, w przypadku korzystania z konwencjonalnych sprężarek olejowych, jest ono zanieczyszczane cząsteczkami oleju.

Dlaczego uzdatnianie powietrza jest konieczne?

Jeszcze przed pobraniem z otoczenia przez instalację, powietrze zawiera miliony cząsteczek zanieczyszczeń przypadających na metr sześcienny. Zaliczamy do nich wodę, cząstki stałe, olej, mikroorganizmy, pył itp. Już tylko to stwarza realne ryzyko stopniowego niszczenia poszczególnych elementów instalacji (przede wszystkim procesy korozyjne). Co więcej, zanieczyszczenia mogą znaleźć się także w wyrobach gotowych, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia zarządzania jakością w zakładzie produkcyjnym.

Przepuszczenie powietrza przez proces sprężania w całej instalacji powoduje dodatkowe jego zanieczyszczanie poprzez olej, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Poza tym, takie powietrze jest nagrzewane do zbyt wysokich wartości temperatury, co z kolei determinuje potrzebę jego schłodzenia.

Na czym polega proces uzdatniania sprężonego powietrza?

Składa się on z kilku etapów, których zadaniem jest doprowadzenie poszczególnych wartości parametrów powietrza do właściwego poziomu. Do czynności, które należy wykonać w tym zakresie, zaliczamy:

  • filtrowanie,
  • osuszanie,
  • chłodzenie,
  • odolejanie

Współcześnie przedsiębiorcy mają nieograniczony dostęp do licznych urządzeń wypełniających powyższe zadania w sposób efektywny. Należy dołożyć wszelkich starań do tego, aby w miarę możliwości osiągane były najwyższe parametry jakościowe, zwłaszcza w specyficznych branżach, np. spożywczej czy farmaceutycznej, gdzie produkty gotowe mają bezpośredni kontakt z finalnym odbiorcą.

Uzdatnianie – przykłady wyposażenia

Separatory cyklonowe – jest to pierwszy etap procesu uzdatniania w systemach przemysłowych. Podstawowym zadaniem tego urządzenia jest wyeliminowanie skroplin wody powstałych w wyniku schładzania sprężonego powietrza. Są wyposażone w pływakowe (standard) lub elektroniczne spusty kondensatu sterowane pojemnościowo lub czasowo (premium).

Działanie separatora polega na wprowadzaniu powietrza w ruch wirowy, co wytwarza siłę odśrodkową wyrzucającą wykroplone cząsteczki wody lub kondensatu wodno-olejowego na ścianki urządzenia. Następnie są one usuwane z instalacji poprzez spust kondensatu. W ten sposób można usunąć 99% cząsteczek o wielkości 10 – 50 mikronów, co jest wystarczające na pierwszym etapie uzdatniania.

Osuszacze adsorpcyjne lub chłodnicze – pozostała zawartość cząsteczek wody usuwana jest poprzez działanie osuszaczy adsorpcyjnych lub chłodniczych. Pierwsze z nich działają na zasadzie przyciągania cząsteczek wody, dzięki zastosowaniu adsorbentów posiadających taką właściwość. Z kolei osuszacze chłodnicze działają na takiej samej zasadzie jak tradycyjna chłodziarka.

Układy filtracji – odpowiadają za usuwanie najdrobniejszych zanieczyszczeń (cząstek stałych, wody, aerozoli olejowych, pyłu itd.). Współczesna technologia pozwoliła na stworzenie kilku typów filtrów, co umożliwia usuwanie cząsteczek o wielkości nawet 0,01 mikrometra:

  • filtr odpylający (AFP) – wielkość cząstek stałych max. 5 um;
  • mikro-filtr (AFM) – wielkość cząstek stałych max. 1 um, mikro-filtr (AFM) – wielkość cząstek stałych max. 1 um,   – olej max 0,1 mg/m3;
  • submikro-filtr (AFS) – wielkość cząstek stałych max. 0,01 um,  – olej max. 0,01 mg/m3;
  • filtr z aktywnym węglem (AFC) – olej max. 0,003 mg/m3,filtr z aktywnym węglem (AFC) – olej max. 0,003 mg/m3  – usuwa zapach i smak.

Najwięksi producenci w obszarze wytwarzania sprężonego powietrza posiadają w swojej ofercie szeroki wachlarz wyposażenia wspomagającego uzdatnianie sprężonego powietrza. Realizacja wszystkich etapów uzdatniania gwarantuje osiągnięcie wysokiej jakości sprężonego powietrza.

Źródło: Almig – Sprężarki powietrza

Related posts

Zasada działania siłownika hydraulicznego

Dźwigi HDS – bezpieczny transport materiałów budowlanych

Szukasz niezawodnego systemu rurowego? Postaw na Jacob!